Ambtenarenrecht: arbeidsrecht in de ambtenarij

Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan andere werknemers. Hun rechten zijn geregeld in een speciaal onderdeel van het arbeidsrecht, namelijk het ambtenarenrecht. De ambtenarenwet is vastgesteld in 1929 en heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren te regelen.

Verschillen met gewoon arbeidsrecht

Er zijn drie grote verschillen tussen de rechtspositie van ambtenaren en de rechtspositie van werknemers in het gewone arbeidsrecht. Ten eerste is de aanstelling van een ambtenaar, in tegenstelling tot een gewone werknemer, eenzijdig. Dit houdt in dat er dus geen arbeidsovereenkomst is tussen twee natuurlijke personen, maar tussen een ambtenaar en de overheid. Verder geniet een ambtenaar geen rechtsbescherming via de kantonrechter, maar via de bestuursrechter. Een laatste verschil met het ‘gewone’ arbeidsrecht is dat arbeidsvoorwaarden in een publiekrechtelijke regeling zijn geregeld in plaats van in een CAO.

De verplichtingen van de overheid

De ambtenarenwet behelst ook een aantal verplichtingen voor (lokale, regionale en nationale) overheden. Deze verplichtingen zijn onder andere: een integriteitsbeleid, een gedragscode, de ambtseed en de verplichting tot de openbaarmaking van nevenfuncties. Daarnaast regelt de ambtenarenwet ook een klokkenluidersregeling.

Contact

Wilt u weten wat uw rechten zijn als ambtenaar? Heeft u vragen over uw arbeidsrechtelijke positie als ambtenaar in relatie tot de overheid? Froon Helmond Advocaten staat u met raad en daad ter zijde. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers. Dit kan op twee manieren. U kunt voor een eerst contact bellen op het nummer 0800-5550100. Of u kunt ons contactformulier invullen en daar uw vragen en opmerkingen achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.