Wat houdt arbeidsrecht bij Froon Helmonds in?

De advocaten van Froon Helmonds zijn vooral gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daarnaast houden wij ons ook bezig met andere rechtsgebieden, maar arbeidsrecht is bij uitstek ons expertisegebied. De advocaten die werkzaam zijn op ons kantoor beschikken dan ook over uiterst specialistische kennis op het gebied van arbeidsrecht. Wij bedienen vooral werkgevers.

Arbeidsrecht op maat: van geschil tot oplossing

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer, zowel in individuele gevallen als voor een collectief.
Boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek vormt de basis voor het Nederlandse arbeidsrecht. Het arbeidsrecht geldt voor iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft. Maar ook daarbuiten kan het arbeidsrecht van invloed zijn, bijvoorbeeld voor uitzendkrachten die een uitzendovereenkomst hebben gesloten.
De belangrijkste zaken die in het arbeidsrecht BW7 geregeld worden zijn:

  • De totstandkoming van de arbeidsovereenkomst
  • De flexwet (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Wetgeving omtrent proeftijd
  • De verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer
  • De loonbelastingverplichtingen van de werkgever
  • Regelgeving omtrent verlof
  • Gelijke behandeling
  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht voor werkgevers

Vooral werknemers krijgen geregeld te maken met arbeidsrechtelijke conflicten. Veel voorkomende zaken hebben te maken met het disfunctioneren van werknemers, onenigheid bij ontslagzaken en concurrentiezaken. Maar ook medezeggenschap van werknemers kan tot conflicten leiden.

Arbeidsrecht voor werknemers

Ook werknemers kunnen bij ons kantoor terecht voor hulp en advies bij problemen die te maken hebben met arbeidsrecht. Daarnaast beschikken wij over een grote deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht van ambtenaren. Door het ambtenarenrecht hebben zij een andere rechtspositie dan ‘gewone’ werknemers en dit type geschillen vraagt dus om een specifiek soort kennis. Froon Helmonds Advocaten beschikt ook over een uitstekende kennis van het ambtenarenrecht.